Diplomovaný fyzioterapeut, Mgr. fyzioterapie

Aktivity ve Sky Gym:

 • Fyzio-fitness

Absolvované odborné kurzy a semináře:

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Pavla Koláře
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Metoda Ludmily Mojžišové – část A, B, C
 • Clara Lewitová – Forma-funkce-facilita
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Hlavní současné trendy rehabilitace
 • Multidisciplinární pojetí kinezologie
 • Proaktívní fyzioterapie
 • Staro (nové) trendy v kineziologii, fyzioterapii a rehabilitaci
 • Péče o pacienta po prodělané mozkové příhodě
 • Komplexní léčba CMP
 • Fascie  a psychosomatika
 • Viscero-vertebro-muskulární vztahy
 • Hluboký stabilizační systém
 • Kinezioterapie a pánevní dno
 • Léčba bolesti

Můj příběh

Jsem fyzioterapeutka s 12-letou praxí v oboru. Pocházím ze Slovenska, kde jsem v roce 2005 vystudovala nástavbové studium Diplomovaný fyzioterapeut. Mým prvním působištěm byl Hotel Lázně Kostelec u Zlína, kde jsem pracovala v ambulanci a po víkendech i v lázních.

V roce 2006 jsem nastoupila do Sponte Sua s.r.o. ve Zlíně, kde pracoval tým odborníků, kteří mě naučili vidět klienta komplexně, hodnotit kvalitu, a ne jenom kvantitu pohybu. Donutili mě přemýšlet nad významem práce fyzioterapeuta. Proto jsem se rozhodla doplnit si vzdělání a v roce 2010 mi byl udělen titul Bc. a v roce 2012 Mgr. fyzioterapie.

S manželem máme dvě krásné děti. V průběhu mateřské dovolené mne čím dál víc kontaktovali kamarádi, známí a pak i neznámí lidé, kteří potřebovali moji odbornou pomoc. Proto jsem neváhala a v roce 2017 jsme s MUDr. Soňou Juricovou, rehabilitační lékařkou a jejím manželem MUDr. Milanem Juricou, ortopedem, založili Reha Care s.r.o., pro rychlou a dostupnou pomoc při bolestech akutních, chronických, po úrazech a operacích.

Moje práce se orientuje na ovlivnění bolestivých stavů různého charakteru, léčbu funkční ženské sterility, infertility, migrény, neurologické diagnózy, stavy po operacích traumatologických, chirurgických, gynekologických. V současné době jsem instruktorkou Fyzio Fitness ve Skygym Zlín, kde se věnuji stabilizačnímu tréninku, využívám prvky z pilates, jógy, DNS, PNF a cvičení dle Ludmily Mojžišové.