Individuální trénink bez instruktora

V našem sportovním studiu je možno si zacvičit také individuálně bez vedení instruktorem.

Pokud rádi cvičíte sami doma, ale nemáte dostatek sportovního vybavení, pak využijte možnosti a přijďte ke cvičení využít našich plně vybavených tělocvičen.

Možnost cvičit ve Sky Gym bez instruktora máte denně mimo čas skupinových lekcí uvedených v rozvrhu.

images (17)
klub_17788628