Funkční trénink

Funkční trénink je souhrnné označení různých forem cvičení, při kterých se využívá především komplexních cviků tak, aby docházelo k rovnoměrnému zatížení celého těla. Tyto formy cvičení jsou velmi efektivní pro formování postavy a zvýšení síly.

Druhy funkčního tréninku:

  • Kruhový trénink: Soubor různých cviků, které jsou vykonávány na jednotlivých stanovištích. Cvičenci se na jednotlivých stanovištích střídají – krouží, proto název kruhový trénink.
  • Intervalový trénink (HIIT, Tabata): Cviky jsou prováděny po pevně stanovenou dobu – interval, po kterém následuje pevně stanovená pauza. Tento způsob cvičení je velmi efektivní, neboť nutí tělo pracovat, i když bychom si pauzu rádi prodloužili. Tento druh tréninku dokáže během krátké chvíle nastartovat metabolismus, který rychleji spaluje ještě dlouhou dobu po ukončení tréninku. Proto je tento druh tréninku vhodný pro současné spalování tuků i zvyšování síly.
  • Fázovaný silový trénink: Při tomto druhu tréninku jsou svaly zatěžovány staticky i dynamicky, tento druh tréninku dokáže svaly rychle vyčerpat, a tím se zvyšuje jejich odolnost na zatížení.

TRX / Madmax

Velmi oblíbený druh funkčního tréninku s vahou vlastního těla, kdy se během cvičení využívá závěsných systémů TRX nebo kladkových závěsných systémů Madmax. Během tohoto cvičení dochází k formování postavy a současnému nárůstu tělesné stability a síly.

Optimal Body Resistance program

Jedná se o zdravotně zaměřené cvičení vhodné i pro začátečníky právě proto, že jsou jednotlivé lekce úzce zaměřeny na jednotlivé pohybové dovednosti. Necvičíme výkonnostně, abychom se co nejvíce sedřeli na úkor kvality pohybu, ale snažíme se spíše pochopit, procítit a naučit se ovládat své tělo. Tento program tak jako jeden z mála poskytuje dostatek času a prostoru pro to, naučit se pohybovat vědomě, bezpečně a s jistotou a zlepšit posturální funkce svého těla, a tím vymýtit mimo jiné migrény, ztuhlost šíje či bolesti zad. Cvičíme hlavně s vahou vlastního těla, ale využíváme i množství různých pomůcek (tyče, TRX, bosu, odporová lana, kettlebelly, švihadla a další).

Zdravotní a rehabilitační cvičení

Tensegrity – Magické pohyby

Toto meditační energetické cvičení pochází z tradic Mayských a Toltéckých indiánských kmenů Jižní Ameriky. Cvičení se zaměřuje na harmonizaci energetického pole člověka, zastavení mysli a ponoření se sama do sebe. Při pravidelném praktikování tohoto cvičení lze dosáhnout oživení schopnosti samoléčení a prohloubení vnímavosti k vlastnímu tělu.

Fyzio-fitness

Skupinové cvičení zaměřené na prevenci a nápravu problémů s pohybovým aparátem pod vedením rehabilitační lékařky. Cvičení je zaměřeno na uvolnění a následné posílení a stabilizaci těla tak, aby nedocházelo k potížím a bolestem, především v oblasti zad a páteře.

Toto cvičení je prováděno v pomalém tempu s důrazem na techniku pohybu, proto je vhodné pro osoby každého věku, včetně osob s funkčními změnami pohybového aparátu, jako jsou výhřezy plotének, snížená kloubní pohyblivost nebo kloubní blokace.

Mobilizační cvičení s tyčí

Jedná se o zdravotní cvičení, které se zaměřuje na uvolnění a protažení vazivových struktur (fascií) pohybového aparátu. Cvičíme v pomalém tempu s pomocí dřevěné tyče o délce 1,5 m. Díky pomalému cyklickému opakování pohybů, při kterých se střídá protažení a uvolnění celých svalových řetězců, dochází k uvolnění vazivových obalů napříč celým tělem. Takovéto cílené uvolňování velmi výrazně zvyšuje kloubní mobilitu a pohyblivost těla.

Škola běžných denních činností

Pohybové semináře jsou formou aktivní teoretické výuky, jejich úkolem je posluchače seznámit se základy anatomie a mechaniky pohybu tak, aby byli schopni si sami uvědomovat základní principy správných pohybových vzorů, a tyto vzory zavést do běžných pohybů vykonávaných během dne. Cvičit totiž nemusíme jen párkrát týdně v tělocvičně, cvičit můžeme celé dny během každé činnosti, kterou vykonáváme. Musíme jen vědět, jak na to.