Tensegrity: Magické pohyby

Pro nastartování pěkného dne jsme si pro vás připravili 2x týdně ranní energetické cvičení Tensegrity.

Jedná se o relaxační energetické cvičení pocházející z tradic Mayských a Toltéckých indiánů Jižní Ameriky. Toto meditační cvičení vám umožní pohroužit se do hlubin svého vědomí a jemně vyladit proudění vašich energií. Vaše mysl se zklidní a vy si můžete užít tichý intimní tanec s rytmem vlastního těla. Toto cvičení rozvíjí nejen tělo fyzické, ale stejnou měrou také tělo energetické i ducha. Díky těmto praktikám můžeme prohloubit vnímání Jednoty, stejně jako si ujasnit náš životní směr.
„IN LAKÉŠ ALAKÉN“

Posloupnost cviků hýbe s člověkem v realitě, vede ho k pochopení jeho poslání na Zemi. Během provádění cviků dochází k jemným změnám tělesného i duševního stavu. Ten, kdo tensegrity cvičí, obnovuje propojení s vitální silou, omlazuje tak svou duši i tělo, jeho oči se rozjasní a rozzáří.