Optimal Body Resistance (OBR) program

O co se jedná?

Jedná se o zdravotně zaměřené cvičení vhodné i pro začátečníky právě proto, že jsou jednotlivé lekce úzce zaměřeny na jednotlivé pohybové dovednosti. Necvičíme výkonnostně, abychom se co nejvíce sedřeli na úkor kvality pohybu, ale snažíme se spíše pochopit, procítit a naučit se ovládat své tělo.
Tento program tak jako jeden z mála poskytuje dostatek času a prostoru pro to, naučit se pohybovat vědomě, bezpečně a s jistotou a zlepšit posturální funkce svého těla, a tím vymýtit mimo jiné migrény, ztuhlost šíje či bolesti zad.
Cvičíme hlavně s vahou vlastního těla, ale využíváme i množství různých pomůcek (tyče, TRX, bosu, odporová lana, kettlebelly, švihadla a další)

Jaký je cíl programu?

  1. předcházení zranění (kupříkladu neporanit si koleno při uklouznutí na mokré podlaze, nezvrtnout si kotník při nečekaném došlapu na kámen, neporanit si zápěstí při chytání padajících věcí, neupadnout při ztrátě stability)
  2. vědomé provádění běžných denních pohybů tak, aby nepředstavovaly zdravotní riziko pro pohybový aparát i při větší fyzické zátěži (kupříkladu při ukládání krabic na skříň, stěhování nábytku nebo při odnášení spícího dítěte z auta, když je potřeba si ještě ke všemu odmykat i dveře)
  3. získání sebejistoty, že se na sebe můžete spolehnout i při nečekaných fyzicky či psychicky náročnějších situacích
Program se skládá ze čtyř lekcí týdně s různým zaměřením:
1. lekce = síla, technika (pondělí 17.15 – 18.15)
Lekce je zaměřena na nácvik precizního provedení pohybu v pomalém tempu. Tento styl cvičení fixuje pohybové vzory a zároveň buduje svalovou sílu.
Síla – Celková síla zahrnuje jednak sílu vnější, kterou dokážeme projevit navenek. Například, jak silně dokážeme něco odstrčit, jak těžkou věc dokážeme zvednout, jak dlouho dokážeme nějakou těžší věc udržet v rukou, jak rychle a vysoko vyskočíme, atd. Míra vnější síly se však odvíjí od kvality síly vnitřní neboli stability těla. Stabilita těla představuje celkovou funkčnost nervového a pohybového aparátu, včetně optimálně prováděných pohybových vzorů. Bez dobré stability těla lze jen těžko budovat vnější sílu.
Technika – Technika pohybu a správné pohybové vzory jsou stěžejním předpokladem pro předcházení problémům pohybového aparátu. V prvé řadě se jedná o prolémy páteře, jako jsou výhřezy meziobratlových plotének či problémy s krční nebo bederní páteří. Velice často dochází také k problémům kloubů končetin, protože zátěž je nevhodně přenášena pohybovým aparátem. Pohyb by měl vždy vycházet z velkých kloubů, což jsou kyčle a ramenní pletence. Při každém pohybu je vhodné maximálně eliminovat pohyby páteře a udržovat trup stabilní, což vyžaduje dostatečnou vnitřní sílu, vytrvalost a koordinaci.
2. lekce = flexibilita, vytrvalost (úterý 17.15 – 18.15)
Lekce je zaměřena na uvolňování kloubních a svalových omezení s nízkým počtem opakování cviků, ale delšími výdržemi v jednotlivých pozicích. Dostatečná pohyblivost těla je nezbytná pro správné provádění pohybů. Pokud máte ztuhlý hrudník nebo omezenou hybnost kyčelních kloubů, pak není možné provádět pohyby v plném rozsahu. Stejně tak, pokud nejsou svaly dostatečně pružné, nemohou využít plný pracovní potenciál.
Flexibilita – Flexibilita neboli pohyblivost představuje schopnot vykonávat pohyby v plném kloubním rozsahu. Omezená pohyblivost nedovoluje pohybovému aparátu pracovat optimálně a funkčně. Omezení flexibility může být způsobeno fyziologickými dispozicemi jedince, operativními zákroky do pohybového ústrojí, ale nejčastěji je omezení způsobeno svalovými dysbalancemi a svalovou nedostatečností – jednotlivé svaly nepracují vůbec nebo pouze částečně, chybí jim síla. Proto není vhodné věnovat se navyšování flexibility bez současného rozvoje svalové síly oslabených partií.
Vytrvalost – Vytrvalost představuje schopnost provádět určitou fyzicky náročnější činnost nepřetržitě po delší časový úsek. Vytrvalost je závislá především na dobré kondici a síle.
3. lekce = rychlost, kondice (čtvrtek 17.15 – 18.15)
Lekce je zaměřena na aerobní cvičení, jako je skákání přes švihadlo, běh a další rychlejší pohyby s velkým počtem opakování, které rozvíjí dechovou kapacitu a kardiovaskulární systém. Tento styl cvičení pomáhá předcházet dýchavičnosti a urychluje tělesný metabolismus, tudíž spalování tuků.
Rychlost – Jedná se o schopnost organismu reagovat na nějaký podnět nebo situaci. Například, zda chytíme padající předmět dříve, než dopadne na zem, zda včas uskočíme před autem projíždějícím kaluží, atd. Rychlost společně se sílou, flexibilitou a koordinací jsou zásadními předpoklady pro prevenci různých úrazů a zranění.
Kondice – Kondice představuje výkonnost kardiovaskulárního a respiračního systému. Zajišťuje kvalitní zásobování svalů kyslíkem a metabolickou výměnu. Kondice ukazuje rozdíl, zda doběhneme autobus či nikoliv, zda půjdeme klidně po schodech nebo pojedeme raději výtahem.
4. lekce = koordinace, obratnost (pátek 17.15 – 18.15)
Lekce je zaměřena na rozvoj stability a souhru v pohybu. Jedná se o různé sestavy balančních cviků v proměnlivém tempu.
Koordinace – Koordinace představuje optimální zapojení pohybového aparátu a svalovou souhru při provedení určitého pohybu, schopnost provádět složitější pohyby, udržování rovnováhy při balančních pozicích. Dále sem patří orientace při pohybu v prostoru. Koordinace úzce souvisí s optimální technikou pohybu a pohybovými vzory, flexibilitou a sílou. 
Obratnost – Obratnost je souhrnem rychlosti, načasování pohybu a koordinace. Představuje dynamiku a ladnost pohybu. Ukázkou je například tanec a rytmika, hudební pohybové sestavy, atd.