CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ OD 3 DO 6 LET

Je všeobecní pohybová příprava. Určená dětem od 3 let bez doprovodu  rodičů. Cvičení zaměřujeme na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte, který respektuje jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti. Děti se učí pohybové hry a cvičení s využitím rozmanitého náčiní, jak tradičního, tak netradičního (šály na fly yogu, závěsného kruhu, hrazdy, tyče, lano šplh, švihadla, disky, míče atd.

Musíte se přihlašovat přes svůj registrovaný účet prosím! Jednorázová lekce vstup díte/ stojí 100,- Kč

Nebojte se zkušební lekce, rádi  Vaše dítka zapojíme v průběhu kurzu.